Regulamin korzystania z Fitness Clubu

Osoby zakupujące bilet i korzystające z usług Fitness Clubu zobowiązane są do przestrzegania poniższego regulaminu.

 • 1.Fitness Club dostępny jest od poniedziałku do niedzieli (pon-pt. 10:00-20:00; sobota 10:00-14:00; niedziela: nieczynne).
 • 2. Warunkiem korzystania z Fitenss Clubu jest posiadanie ważnego biletu wstępu lub posiadanie ważnego karnetu.
 • 3. Osoby korzystające z Fitness Clubu po raz pierwszy powinny pokazać dowód osobisty.
 • 4. W pomieszczeniu fitness mogą przebywać wyłącznie osoby ćwiczące.
 • 5. Ze względu na bezpieczeństwo z Fitness Clubu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie. Młodzież powyżej 15 lat pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna.
 • 6. W Fitness Clubie obowiązuje strój sportowy oraz zmienne obuwie (biała lub kauczukowa podeszwa). Podczas ćwiczeń należy używać ręcznika w celu zabezpieczenia tapicerek urządzeń.
 • 7. Do Państwa dyspozycji oddajemy szatnię damską oraz męską, wyposażone w zamykane na klucz szafki, natryski oraz WC.
 • 8. Klucz do szatni należy używać wyłącznie w Fitness Club, wynoszenie ich poza teren Klubu jest zabronione.
 • 9. Zaleca się, aby nie pozostawiać w szafkach szatni wartościowych przedmiotów. Za przedmioty pozostawione w szafkach lub w szatni personel, ani właściciel Fitness Clubu nie ponoszą odpowiedzialności.
 • 10. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić stan techniczny urządzeń i ewentualne uszkodzenia zgłosić do Recepcji.
 • 11. Ćwiczenia ze znacznymi obciążeniami należy wykonywać przy asekuracji drugiej osoby.
 • 12. Po każdej zmianie stanowiska należy zdezynfekować urządzenie dostępnymi w Fitness Clubie środkami do dezynfekcji.
 • 13. Przyrządy powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem, a po zakończeniu ćwiczeń odłożone na miejsce.
 • 14. Właściciel Fitness Clubu nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku korzystania z urządzeń na terenie Fitness Clubu. Przed rozpoczęciem treningów zaleca się konsultację z lekarzem odnośnie swojego stanu zdrowia.
 • 15. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane korzystaniem niezgodnie z instrukcją użytkowania osoba, która dokonała uszkodzenia zostanie obciążona pełną wartością szkody.
 • 16. Personel nie odpowiada za brak miejsc na urządzeniach siłowych/fitness spowodowanych nadmierną ilością ćwiczących osób /max. 20 osób).
 • 17. Zabrania się wnoszenia używek, środków wspomagających oraz spożywania posiłków oraz słodkich napojów.
 • 18. Zabrania się rzucania sztangami, hantlami i talerzami.
 • 19. Nie wolno kłaść hantli i sztangi na tapicerce. Miejsce ich jest na podłodze lub specjalnych uchwytach.
 • 20. Zabrania się siłowania z innymi ćwiczącymi (potrącenia, popychania).
 • 21. Z Fitness Club nie mogą korzystać osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.